Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z otwarcia ofert

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin Grabów

2019-01-18 08:18:01
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabów

2019-01-09 10:35:14
Zawiadomieni o unieważnieniu postępowania przetargowego - usługi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego usługi Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabow

2019-01-02 11:49:02
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - sługi

zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Dowóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Grabów

2019-01-02 09:01:04
Informacja z otwarcia ofert - usługi

Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę oleju napędowego

2018-12-28 10:46:09
Informacja z otwarcia ofert- usługi

Informacja z otwarcia ofert na Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabów

2018-12-27 13:36:17
Protokół z wyboru wykonawcy

Protokół z wyboru wykonawcy na zakup i dostawę węgla

2018-12-24 11:45:58
Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę węgla

Gmina Grabów podaję i nformację z otwarcia ofert na zakup i dostawę  węgla

2018-12-21 12:09:36
Wyjaśnienia do SIWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych

Wyjasnienia , zmiany do SIWZ  i do opisu zamówienia na odbiór odpadow komunalnych

2018-12-19 14:51:56
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaiwdon=mienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty na Dowóz uczniów wraz  z opieką do szkłół na terenie Gminy Grabów na podstawie biletów miesięcznych  w okresie od 1 stycznia 2019 do 21 czerwca 2019

2018-12-19 09:13:24