Uchwały 2006 rok 

 

 

.
*************

U C H W A Ł A  Nr  XXXVI/200/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 15 lutego 2006r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Grabów Wieś stanowiącej własność Gminy
Tekst uchwały Nr 200/2006

U C H W A Ł A  Nr  XXXVI/201/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 15 lutego 2006r.
w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszeń zmiany wpisu do ewidencji działalności  gospodarczej
Tekst uchwały Nr 201/2006

U C H W A Ł A  Nr  XXXVI/202/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 15 lutego 2006r.
w sprawie wystąpienia Gminy Grabów ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego
Tekst uchwały Nr 202/2006

U C H W A Ł A  Nr  XXXVI/203/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  15 lutego 2006 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Grabów do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i przyjęcia Statutu
Tekst uchwały Nr 203/2006

U C H W A Ł A  Nr  XXXVI/204/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 15 lutego 2006r.
w sprawie przystąpienia Gminy Grabów do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” i przyjęcia Statutu
Tekst uchwały Nr 204/2006

U C H W A Ł A  Nr  XXXVI/205/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 15 lutego 2006r.
w sprawie rekomendacji kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”

Tekst uchwały Nr 205/2006

U C H W A Ł A  Nr  XXXVI/206/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 15 lutego 2006r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
Tekst uchwały Nr 206/2006

U C H W A Ł A  Nr  XXXVI/207/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 15 lutego 2006r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/199/06 Rady Gminy Grabów z dnia 09 stycznia 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Spółdzielczym w Grabowie na bieżące wydatki prowadzone przez Gminę Grabów
Tekst uchwały Nr 207/2006

 *
*************

 


Liczba odwiedzin : 2073
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2006-03-08 11:11:33
Czas publikacji: 2006-03-08 11:11:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak