Uchwały 2006 rok 

 

 

.
*************

U C H W A Ł A  Nr  XXXV/197/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  09 stycznia  2006r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Grabowie Wsi oznaczonej  Nr  dz 442, 97/4 i 98/27 o obszarze 0,6145 ha(wykonanie prawa pierwokupu)
Tekst uchwały Nr 197/2006

U C H W A Ł A  Nr XXXV/198/2006 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 09 stycznia 2006r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi na realizację inwestycji pt. „Budowa  kanalizacji  z przykanalikami Grabów – Byszew – Goszczędza ”
Tekst uchwały Nr 198/2006

U C H W A Ł A  Nr XXXV/199/2006 RADY  GMINY   GRABÓW
z dnia 09 stycznia 2006r
.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Spółdzielczym w Grabowie na bieżące wydatki prowadzone przez Gminę Grabów
Tekst uchwały Nr 199/2006

*************

 


Liczba odwiedzin : 1121
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2006-03-08 10:52:10
Czas publikacji: 2006-03-08 10:52:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak