Uchwały 2005 rok 

 

 

.
**************

U C H W A Ł A Nr  XXXIII/184/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  02 grudnia  2005r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  na 2006 rok
Tekst uchwały Nr 184/2005

U C H W A Ł A Nr  XXXIII/185/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  02 grudnia  2005r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 rok
Tekst uchwały Nr 185/2005

U C H W A Ł A Nr  XXXIII/186/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  02 grudnia  2005r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2006r.

Tekst uchwały Nr 186/2005

UCHWAŁA Nr  XXXIII/187/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  02 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania  psów na 2006r.
Tekst uchwały Nr 187/2005

U C H W A Ł A   Nr XXXIII/188/05 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 02 grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia  regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina  Grabów
Tekst uchwały Nr 188/2005

U C H W A Ł A  Nr  XXXIII/189/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  02 grudnia  2005r.
w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVI /147/ 05 Rady Gminy Grabów z dnia 15 lutego 2005r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków
Tekst uchwały Nr 189/2005

U C H W A Ł A Nr XXXIII/190/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 02 grudnia 2005r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005
Tekst uchwały Nr 190/2005

U C H W A Ł A  Nr XXXIII/191/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 02 grudnia 2005 r.
w sprawie  wprowadzenia zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Nr XI / 65 /2003r. Rady Gminy Grabow z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego,  podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia za inkaso
Tekst uchwały Nr 191/2005

U C H W A Ł A   Nr   XXXIV/192/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  29 grudnia 2005r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXII /125/04 Rady Gminy Grabów  z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie weksla „in blanco” jako zabezpieczenie realizacji do Umowy o dofinansowanie Projektu pn.„ Modernizacja drogi gminnej Smolice-Budki” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego
Tekst uchwały Nr 192/2005

U C H W A Ł A Nr XXXIV/193/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie:  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005
Tekst uchwały Nr 193/2005

U C H W A Ł A  Nr  XXXIV/193A/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  29 grudnia 2005r.
w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie
Tekst uchwały Nr 193A/2005

U C H W A Ł A  Nr  XXXIV/194/2005 RADY GMINY GRABÓW
z  dnia  29 grudnia  2005 r.
w sprawie  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały  Nr XXVI/150/05 Rady Gminy Grabów z dnia 15 lutego 2005r. ustalenia źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w jednostce  oświatowej Gimnazjum w Grabowie
Tekst uchwały Nr 194/2005

U C H W A Ł A  Nr  XXXIV/195/2005 RADY  GMINY  GRABÓW
z dnia 29 grudnia 2005r.
w  sprawie nadania imienia Gimnazjum w Grabowie
Tekst uchwały Nr 195/2005

U C H W A Ł A Nr  XXXIV/196/2005 RADY  GMINY  GRABÓW 
z dnia 29 grudnia 2005r.
w  sprawie  zabezpieczenia i należytego  wykonania zobowiązania pn. „Budowa  budynku na potrzeby Kultury przy istniejącej remizie OSP w Grabowie” formie weksla niezupełnego „ in blanco”
Tekst uchwały Nr 196/2005

 *************

 


Liczba odwiedzin : 1053
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2006-03-08 10:06:51
Czas publikacji: 2006-03-08 10:06:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak