Uchwały 2005 rok 

 

 

 .
*************

U C H W A Ł A  Nr  XXXII/182/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 12 października  2005 r.
w sprawie  pozytywnej opinii rady gminy odnośnie wyznaczenia granic i obszarów aglomeracji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Grabów
Tekst uchwały Nr 182/2005

U C H W A Ł A Nr XXXII/183/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 12 października 2005 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005
Tekst uchwały Nr 183/2005

*************

 


Liczba odwiedzin : 1050
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2006-03-08 08:21:12
Czas publikacji: 2006-03-08 08:21:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak