Uchwały 2005 rok 

 

 

.
*************

U C H W A Ł A Nr XXXI/177/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju miejscowości Besiekiery”
Tekst uchwały Nr 177/2005

U C H W A Ł A  Nr  XXXI/178/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie  zatwierdzenia „Planu Rozwoju miejscowości Grabów”
Tekst uchwały Nr 178/2005

U C H W A Ł A Nr  XXXI/181/05 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  30 września 2005r.

w sprawie zbycia lokalu  mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym w Grabowie Osadzie przy ulicy Plac Kościuszki 5/1 w trybie przetargu ustnego ograniczonego
Tekst uchwały Nr 181/2005

*************

 


Liczba odwiedzin : 1077
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2006-03-07 15:48:15
Czas publikacji: 2006-03-07 15:48:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak