Uchwały 2005 rok 

 

 

.
*************

U C H W A Ł A  Nr XXX/169/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 15 lipca 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału we współwłasności  nieruchomości położonej  w miejscowości  Rdutów  Nowy  gm. Chodów
Tekst uchwały Nr 169/2005

U C H W A Ł A  Nr XXX/170/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 15 lipca 2005r.
w  sprawie  nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Sławęcinie
Tekst uchwały Nr 170/2005

U C H W A Ł A Nr XXX/171/2005 RADY GMINY GRABÓW
z  dnia 15 lipca 2005r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Tekst uchwały Nr 171/2005

U C H W A Ł A   Nr XXX/173/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 15  lipca 2005 r.
w sprawie porozumienia dotyczącego ustalenia wartości jednego  punktu w złotych w tabeli wynagradzania pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grabowie oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia
Tekst uchwały Nr 173/2005

U C H W A Ł A Nr XXX/174/2005 RADY GMINY GRABÓW
z  dnia 15 lipca 2005r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Łodzi na realizację inwestycji pt. „Budowa  kanalizacji  z przykanalikami Grabów – Byszew – Goszczędza „”
Tekst uchwały Nr 174/2005

U C H W A Ł A   Nr   XXX/176/05 ADY GMINY GRABÓW
z dnia  15 lipca  2005 r.
w sprawie weksla „in blanco” jako zabezpieczenie realizacji Umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Program edukacji ekologicznej Gminy Grabów „Moja zielona Ojczyzna” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Tekst uchwały Nr 176/2005

*************

 


Liczba odwiedzin : 1115
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2006-03-07 15:21:23
Czas publikacji: 2006-03-07 15:21:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak