Uchwały 2005 rok 

 

 


                                            *************

U C H W A Ł A  Nr XXIX/161/05 RADY  GMINY  GRABÓW 
z dnia 17 maja 2005r.
w  sprawie   uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Grabów” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Grabów”
Tekst uchwały Nr 161/2005

U C H W A Ł A Nr XXIX/162/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 17 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Sołectwa Besiekiery ”.
Tekst uchwały Nr 162/2005

U C H W A Ł A Nr XXIX/163/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  17 maja 2005r.
w sprawie ustalenia sposobu poboru opłaty targowej.

Tekst uchwały Nr 163/2005

U C H W A Ł A Nr XXIX/165/2005 RADY GMINY GRABÓW
z  dnia 17 maja 2005r.
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego znajdującego się  w budynku wielorodzinnym położonym w Grabowie  Osadzie przy ulicy Plac Kościuszki  Nr 5/1 w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
Tekst uchwały Nr 165/2005

U C H W A Ł A Nr XXIX/166/05 RADY GMINY GRABÓW
z dnia  17 maja 2005r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Nadnerzańskich.
Tekst uchwały Nr 166/2005

U C H W A Ł A Nr XXIX/167/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 17 maja 2005 r.
w sprawie dobrowolnego wystąpienia  gminy Grabów ze Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski .
Tekst uchwały Nr 167/2005

U C H W A Ł A  Nr XXIX/168/05 RADY GMINY GRABÓW 
z  dnia 17 maja 2005r.
w sprawie zabezpieczenia i prawidłowego wydatkowania środków 
Ministerstwa  Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „ in blanco
.”
Tekst uchwały Nr 168/2005

                              *******************************


 


Liczba odwiedzin : 1127
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-08-01 14:05:18
Czas publikacji: 2005-08-01 14:05:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak