Uchwały 2005 rok 

 

 


                                               ****************


U C H W A Ł A  Nr  XXVIII/157/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 29 kwietnia  2005 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Grabów ”.
Tekst uchwały Nr 157/2005

U C H W A Ł A  Nr XXVIII/158/05 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabów na 2004 rok.
Tekst uchwały Nr 158/2005

U C H W A Ł A  Nr XXVIII/159/05 RADY GMINY GRABÓW 
z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy.
Tekst uchwały Nr 159/2005

U C H W A Ł A  Nr XXVIII/160/2005 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/2003 Rady Gminy Grabów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego,  podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz określenia inkasentów i  wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Tekst uchwały Nr 160/2005


                                      *******************************

 


Liczba odwiedzin : 2000
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-08-01 13:45:38
Czas publikacji: 2005-08-01 13:45:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak