GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

 
                          
     GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  

   ALKOHOLOWYCH  NA TERENIE  GMINY GRABÓW

Treść Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


                                                              

 


Liczba odwiedzin : 2188
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-03-09 15:51:23
Czas publikacji: 2005-03-09 15:51:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak