Uchwały Rady Gminy 2004 rok 

 

 


                                                        ********

UCHWAŁA Nr XXIII/127/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 grudnia  2004r.
w   sprawie  określenia   wysokości   rocznych   stawek   podatku
od środków  transportowych
.
Tekst uchwały Nr 127/2004

UCHWAŁA Nr XXIII/128/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 grudnia  2004r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 r.
Tekst uchwały Nr 128/2004

UCHWAŁA Nr XXIII/129/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 grudnia  2004r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku 
od środków transportowych w 2005r.
Tekst uchwały Nr 129/2004

UCHWAŁA Nr XXIII/130/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 grudnia  2004r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005r.
Tekst uchwały Nr 130/2004

UCHWAŁA Nr XXIII/131/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 grudnia  2004r
.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania  psów na 2005r.
Tekst uchwały Nr 131/2004

UCHWAŁA Nr XXIII/132/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 grudnia  2004r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz 
sposobu jej poboru .
Tekst uchwały Nr 132/2004

UCHWAŁA Nr XXIII/133/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 grudnia  2004r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości  dla osób fizycznych
Tekst uchwały Nr 133/2004.

UCHWAŁA Nr XXIII/134/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 grudnia 2004r.
w  sprawie  trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku    
rolnego gruntów  gospodarstw rolnych , na których zaprzestano   
produkcji rolnej
.  
Tekst uchwały Nr 134/2004

UCHWAŁA  Nr XXIII/135/2004r.
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  3 grudnia 2004r.
w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie, Szkoły Podstawowej  im. Franciszka Zubrzyckiego w Chorkach, Szkoły Podstawowej im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej oraz Gimnazjum w Grabowie.     
Tekst uchwały Nr 135/2004            

UCHWAŁA Nr XXIII/137/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 grudnia  2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej we wsi Rdutów gm. Chodów
Tekst uchwały Nr 137/2004

UCHWAŁA Nr XXIII/138/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 3 grudnia  2004r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację inwestycji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w miejscowości Byszew
Tekst uchwały Nr 138/2004

UCHWAŁA Nr XXIV/139/2004
Rady Gminy  Grabów
z dnia   29  grudnia 2004 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Grabów oraz 
zasad ich używania i stosowania
.
Tekst uchwały Nr 139/2004

UCHWAŁA  Nr XXIV/141/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  29 grudnia  2004r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Nadnerzańskich
Tekst uchwały Nr 141/2004

                                 ************************

 


Liczba odwiedzin : 2099
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-03-09 14:20:39
Czas publikacji: 2005-03-09 14:20:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak