Uchwała Rady Gminy 2004 rok 

 

 


                                                       ***********

UCHWAŁA  XXI/120/04
RADY  GMINY  GRABÓW
z dnia 23 września 2004r.
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę
Tekst uchwały Nr 120/2004

UCHWAŁA  Nr  XXI/121/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia    23  września 2004r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów szkół podstawowych ,gimnazjów i ponadgimnazjalnych
Tekst uchwały Nr 121/2004

UCHWAŁA  Nr  XXI/122/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia    23  września 2004r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Grabowie z dnia 30 kwietnia 1991 uchwalonego Uchwałą Nr XXV / 168 / 93 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie i ustalenia jednolitego tekstu ze zmianą z dnia 29 kwietnia 2002r  Uchwała Nr XXXVI/230/2002 Rady Gminy w Grabowie w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie

Tekst uchwały Nr 122/2004

UCHWAŁA  Nr XXI/123/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 23 września 2004 r.
w sprawie  zabezpieczenia realizacji Umowy dotacji na dofinansowanie pn.
„ Modernizacja istniejącego źródła ciepła oraz zmiana nośnika energii z węgla na olej, realizowana łącznie z działaniami mającymi na celu racjonalizację zużycia energii tj.: docieplenie ścian i stropów oraz wymiana stolarki okiennej w budynku SP w Chorkach”.
Tekst uchwały Nr 123/2004
 

                                            **********************

 


Liczba odwiedzin : 1120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-03-09 13:51:34
Czas publikacji: 2005-03-09 13:51:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak