Uchwały Rady Gminy 2004 rok 

 

 


                                                      ***********
UCHWAŁA Nr XX/110/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 22 lipca 2004r.
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Grabowie w  
trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Tekst uchwały Nr 110/2004

UCHWAŁA Nr XX/111/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  22 lipca 2004 r.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie likwidacji Wiejskiego Ośrodka    
Zdrowia w Sobótce Starej .
Tekst uchwały Nr 111/2004

UCHWAŁA  NrXX/112/04
Rady Gminy Grabów
z dnia 22 lipca 2004r.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
Tekst uchwały Nr 112/2004

UCHWAŁA Nr XX/113/2004r.
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  22 lipca  2004r.
w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie oraz Szkoły Podstawowej  im. Franciszka Zubrzyckiego w Chorkach .
        
Tekst uchwały Nr 113/2004         
                            
UCHWAŁA Nr XX/115/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 22 lipca 2004r.
w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na  realizację inwestycji pt. „Modernizacja istniejącego źródła ciepła oraz zmiana nośnika energii realizowana łącznie z działaniami mającymi na celu racjonalizację zużycia energii w Szkole Podstawowej w Chorkach ”.
Tekst uchwały Nr 115/2004

UCHWAŁA  Nr XX/116/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 22  lipca  2004 r.
w sprawie uchwalenia „Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Grabów ”.
Tekst uchwały Nr 116/2004                  

UCHWAŁA  Nr  XX/117/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 22  lipca  2004 r.

w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między gminą Grabów
a wsią  Dżulinka  Obwodu Winnickiego Ukrainy.
Tekst uchwały Nr 117/2004

UCHWAŁA Nr XX/118/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 22  lipca  2004 r.

w sprawie  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na zbiórkę odpadów komunalnych w pojemnikach SM - 110
Tekst uchwały Nr 118/2004

                                *********************************


 


Liczba odwiedzin : 1319
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-03-09 13:45:20
Czas publikacji: 2005-03-09 13:45:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak