Uchwały Rady Gminy 2004 rok 

 

 


                                     ****************************

UCHWAŁA Nr XV/99/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  28 kwietnia  2004 r.
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych we wsiach Bowętów – Kliny – Czajki i Sławęcin.
 
Tekst uchwały Nr 99/2004

UCHWAŁA Nr   XV/100 /04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 kwietnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego .
Tekst uchwały Nr 100/2004

UCHWAŁA Nr XV/101/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 kwietnia 2004r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Nadnerzańskich
.
Tekst uchwały Nr 101/2004

UCHWAŁA Nr XV/102/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia   28  kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabów na 2003 rok.
Tekst uchwały Nr 102/2004


                                    ****************************

 


Liczba odwiedzin : 1075
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-03-09 13:32:11
Czas publikacji: 2005-03-09 13:32:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak