Uchwały Rady Gminy 2005 rok 

 

 

                                               ********************

UCHWAŁA Nr XIV/91/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia   19 marca 2004r.
w sprawie sprzedaży lokali  mieszkalnych w Grabowie przy ulicy Targowej.
Tekst uchwały Nr 91/2004

UCHWAŁA Nr XIV/92/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  19 marca  2004r.
w sprawie sprzedaży lokalu  mieszkalnego.
Tekst uchwały Nr 92/2004

UCHWAŁA Nr XIV/93/2004
RADY  GMINY  GRABÓW
z dnia 19 marca  2004  roku
w przedmiocie zmiany uchwały Nr XXI/149/2000 z dnia 14 września 2000  roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych  przez  GMINĘ  GRABÓW.
Tekst uchwały Nr 93/2004

UCHWAŁA  Nr XIV/94/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  19 marca  2004 r.
w sprawie ustalenia sposobu poboru opłaty targowej
Tekst uchwały Nr 94/2004

UCHWAŁA Nr XIV/95/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  19 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie gminy Grabów ich Regulaminu oraz powierzenia Wójtowi Gminy Grabów uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń  usytuowanych na targowiskach stanowiących własność Gminy.
Tekst uchwały Nr 95/2004

UCHWAŁA Nr XIV/96/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  19 marca 2004r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarczo- inwestycyjnego dla gminy Grabów na lata 2004-2010 .
Tekst uchwały Nr 96/2004

UCHWAŁA  Nr XIV/97/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  19 marca 2004 r.
w sprawie  porozumienia pomiędzy Gminą Grabów a Powiatem Kolskim   dotyczącego finansowania kosztów rzeczowych  funkcjonowania 3 –letniej szkoły zawodowej w Grabowie  będącej oddziałem zamiejscowym Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu .
Tekst uchwały Nr 97/2004

                                        ********************


 


Liczba odwiedzin : 1905
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-03-09 13:28:37
Czas publikacji: 2005-03-09 13:28:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak