Uchwały Rady Gminy 2004 rok 

 

 

                                           *******************

UCHWAŁA Nr XIII/82/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  26 lutego 2004r.
w sprawie nabycia mienia ogólnonarodowego na rzecz Gminy Grabów.
Tekst uchwały Nr 82/2004

UCHWAŁA Nr  XIII/83/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 26 lutego 2004r.
w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych we wsiach Byszew i Grabów Wieś.
Tekst uchwały Nr 83/2004

UCHWAŁA  Nr  XIII/84/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty odpowiadającej kosztom udostępnienia  informacji publicznej.
Tekst uchwały Nr 84/2004

UCHWAŁA Nr XIII/85/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  26  lutego 2004 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów administracji samorządowej.
Tekst uchwały Nr 85/2004

UCHWAŁA Nr XIII/86/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia   26  lutego 2004 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Grabów
Tekst uchwały Nr 86/2004

UCHWAŁA Nr XIII/87/04
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  26 lutego 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe   odprowadzanie ścieków.
Tekst uchwały Nr 87/2004

UCHWAŁA Nr XIII/88/2004
RADY GMINY GRABÓW
z dnia  26 lutego 2004 r.
w sprawie utworzenia środka specjalnego

Tekst uchwały Nr 88/2004

UCHWAŁA Nr XIII/89/04
RADY  GMINY  GRABÓW
z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grabów na 2004 rok
Tekst uchwały Nr 89/2004

UCHWAŁA Nr XIII/90/2004
RADY  GMINY GRABÓW
z  dnia 26 lutego 2004   roku
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Tekst uchwały Nr 90/2004

                                    ******************************

 


Liczba odwiedzin : 1048
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-03-09 12:53:20
Czas publikacji: 2005-03-09 12:53:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak