Uchwały Rady Gminy 2005 rok 

 

 

                         *****       *****       *****       *****      *****

UCHWAŁA  Nr  XXVI/147/05
RADY GMINY GRABÓW z dnia  15 lutego 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego    odprowadzanie ścieków
.
Tekst uchwały Nr147/2005

UCHWAŁA Nr XXVI/148/05
RADY GMINY GRABÓW z dnia 15 lutego 2005r.
W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania .
Tekst uchwały Nr148/2005

UCHWAŁA Nr XXVI/149/05
RADY  GMINY  GRABÓW z dnia 15 lutego 2005r.
w sprawie uchwalania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grabów na 2005 rok
Tekst uchwały Nr149/2005

UCHWAŁA  Nr XXVI/150/05
RADY GMINY GRABÓW z dnia  15 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie w jednostce  oświatowej Gimnazjum w Grabowie.
Tekst uchwały Nr150/2005

UCHWAŁA  Nr XXVI/151/2005
RADY GMINY GRABÓW z  dnia  15 lutego 2005  roku

w sprawie budżetu  gminy na 2005 rok.
Tekst uchwały Nr151/2005

                            *****       *****       *****       *****      *****

 


Liczba odwiedzin : 1278
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-03-08 13:45:46
Czas publikacji: 2005-03-08 13:45:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak