Uchwały Rady Gminy 2005 rok 

 

 

 

                         *****       *****       *****       *****      *****

U C H W A  Ł A  Nr  XXV/142/2005
RADY GMINY GRABÓW z dnia  19 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Grabów
Tekst uchwały Nr142/2005

U C H W A Ł A  Nr  XXV/143/2005
RADY GMINY GRABÓW z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na zbiórkę odpadów komunalnych w pojemnikach SM - 110
Tekst uchwały Nr143/2005

U C H W A Ł A  Nr  XXV/144/ 05
RADY GMINY GRABÓW z dnia  19 stycznia  2005r.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest gmina Grabów.
Tekst uchwały Nr144/2005

U C H W A Ł A  Nr XXV/145/05
RADY  GMINY   GRABÓW z dnia 19 stycznia 2005r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół       
placówek  prowadzonych przez gminę Grabów
Tekst uchwały Nr145/2005

U C H W A Ł A   Nr XXV/146/05
RADY GMINY GRABÓW z dnia 19 stycznia 2005 roku

w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego  przyznawania i wypłacania  nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest gmina Grabów.
Tekst uchwały Nr146/2005

                           *****       *****       *****       *****      *****

 


Liczba odwiedzin : 1056
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-03-08 13:40:00
Czas publikacji: 2005-03-08 13:40:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak