Uchwały Rady Gminy z 2002 roku 

 

 


Uchwały Rady Gminy Grabów z 2002 roku

Załączony plik zawiera treść uchwał w sprawie:

 1. Wyboru przewodniczacego Rady Gminy Grabów
 2. Wyboru wiceprzewodniczacych Rady Gminy Grabów
 3. Ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady
 4. Powołania doraźnej komisji Rady Gminy Grabów
 5. Zatwierdzenia Przewodniczących Komisji Rady
 6. Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na montaż zakupionych urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków.
 7. Zbycia lokali komunalnych w trybie przetargu ustnego ograniczonego
 8. Udzielenia upoważnienia do rezprezentowania Gminy Grabów w Zgromadzeniu Związku Gmin Nadnerżańskich
 9. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 10. Wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2003 roku
 11. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy w 2003 r.
 12. Podatku od posiadania psów
 13. Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 14. Ustalenia wzorów deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych
 15. Ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy
 16. Zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Grabów
 17. Zarządzenia na terenie gminy Grabów wyborów sołtysów, rad sołeckich
 18. Ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych
 


Liczba odwiedzin : 1239
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-03-03 15:32:16
Czas publikacji: 2005-03-03 15:32:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak