Procedury postępowania 

 

 

Zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub  napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż na stanowisku ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Grabów lub wyślij pocztą na adres ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów. 
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście na stanowisku ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Rasy psów uznawanych za agresywne:

1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na:
  - wykonywanie działalności gospodarczej - 616 zł,
  - pozostałe - 82 zł,
  - pełnomocnictwo – 17,00 zł,
 2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli:
  - dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności,
  - treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia.

Opłatę skarbową można wnieść:

- na rachunek bankowy Gminy Grabów, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów, Nr 02 8539 0001 0000 0101 2006 0001
- w kasie Urzędu Gminy Grabów, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. jednostki budżetowe,
2. jednostki samorządu terytorialnego,
3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 • stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy Grabów
 • sekretariat Urzędu Gminy Grabów
 • za pośrednictwem poczty.


MIEJSCE ODBIORU:

 • osobiście na stanowisku ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa - po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 • za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi

 1. do 1 miesiąca.
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.).

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).

 

 

Załączniki

Wniosek

Data: 2018-12-11 08:39:40 Rozmiar: 12.73k Format: .docx Pobierz

Rozporządzenie

Data: 2018-12-11 08:39:40 Rozmiar: 20.2k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2018-12-11 08:39:39
Czas publikacji: 2018-12-11 08:39:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak