Uchwały z III sesji Rady Gminy Grabów  

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr III / 10 / 18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na rolnego na obszarze Gminy Grabów w 2019 roku

Data: 2018-12-05 15:14:37 Rozmiar: 954.8k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III / 11 / 18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Data: 2018-12-05 15:14:37 Rozmiar: 1.4M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III / 12 / 18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Data: 2018-12-05 15:14:37 Rozmiar: 2.14M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III / 13 / 18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2019 rok

Data: 2018-12-05 15:14:37 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III / 14 / 18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy

Data: 2018-12-05 15:14:37 Rozmiar: 970.35k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III / 15 / 18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Data: 2018-12-05 15:14:37 Rozmiar: 3.09M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III / 16 / 18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grabów na 2018 rok

Data: 2018-12-05 15:14:37 Rozmiar: 1.98M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III / 17 / 18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy Grabów w Zgromadzeniu Związku Gmin Nadnerzańskich

Data: 2018-12-05 15:14:37 Rozmiar: 865.06k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III / 18 / 18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie sprawie powołania Skarbnika Gminy Grabów

Data: 2018-12-05 15:14:37 Rozmiar: 808.9k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 41
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2018-12-05 15:14:37
Czas publikacji: 2018-12-05 15:14:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak