Transmisja on-line 

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy uprzejmie, iż w celu zapewnienia transparentności życia publicznego oraz powszechnego dostępu do obrad Rady Gminy Grabów, a także w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy Grabów mocą art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, sala Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego jest monitorowana przy pomocy urządzeń audio-wizyjnych (kamer), przy pomocy których prowadzona jest w czasie rzeczywistym transmisja obrad Rady Gminy Grabów (określana dalej jako „Transmisja”) oraz sporządzane są nagrania tych obrad (określane dalej jako „Nagrania”), archiwizowane oraz publikowane przez Wójta Gminy Grabów.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest po adresem: http://bip.grabow.nv.pl/pobierz/15130.html

 


Liczba odwiedzin : 116
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2018-11-20 08:37:15
Czas publikacji: 2018-11-22 08:47:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak