zarządzenia Kierownika Urzędu Gminy 

 

 


Zarządzenie Nr I/2003 z dnia 2 stycznia 2003 r.
- w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta i innych pracowników do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Grabów -  
Treść Zarządzenia nr I

      **********************************************

Zarządzenie Nr II/2003 z dnia 3 stycznia 2003 r.
- w sprawie zasad i trybu postepowania o zamówienie publiczne w Urzędzie Gminy w Grabowie i gminnych jednostkach organizacyjnych 
Treść Zarządzenia nr II

**********************************************

Zarządzenie Nr III/2003 z dnia 3 stycznia 2003 r.
- w sprawie szczegółowych zasad powoływania w Urzędzie Gminy w Grabowie i gminnych jednostkach
organizacyjnych członków komisji przetargowej
oraz trybu jej pracy
Treść Zarządzenia nr III  

**********************************************

Zarządzenie Nr IV/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r.
- w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, po byłym Pawilonie Hadlowym położonej  Grabowie przy ul. Dąbskiej stanowiacej własnośc Gminy 
 Treść Zarządzenia nr IV


**********************************************

Zarządzenie Nr IVA/2003 z dnia 22 maja 2003 r.
- w sprawie powołania składu komisji
przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie lokali użytkowych przy ul. 1-go Maja 2 stanowiących własność Gminy 
 Treść Zarządzenia nr IVA  

**********************************************

Zarządzenie Nr VI/2003 z dnia 25 września 2003 r.
- w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady i tryb działania archiwum Urzędu Gminy
-
Treść Zarządzenia nr VI

**********************************************

 


Liczba odwiedzin : 1431
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2003-08-27 09:56:14
Czas publikacji: 2003-08-27 09:56:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak