Uchwały z LXI sesji Rady Gminy Grabów  

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr LXI / 293 / 18 z dnia 12.04.2018r w sprawie podziału Gminy Grabów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Data: 2018-05-10 13:48:44 Rozmiar: 2.57M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LXI / 294 / 18 z dnia 12.04.2018r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/220/14 Rady Gminy Grabów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Data: 2018-05-10 13:48:44 Rozmiar: 683.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LXI / 295 / 18 z dnia 12.04.2018r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabów na rok 2018.

Data: 2018-05-10 13:48:44 Rozmiar: 11.67M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LXI / 297 / 18 z dnia 12.04.2018r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów

Data: 2018-05-10 13:48:44 Rozmiar: 864.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LXI / 298 / 18 z dnia 12.04.2018r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów na lata 2018-2029

Data: 2018-05-10 13:48:44 Rozmiar: 4.56M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LXI / 296 / 18 z dnia 12.04.2018r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grabów na 2018 rok

Data: 2018-05-10 13:48:44 Rozmiar: 4.1M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 36
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2018-05-10 13:48:44
Czas publikacji: 2018-05-10 13:48:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak