Uchwały z LX sesji Rady Gminy Grabów  

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr LX / 287 / 18 z dnia 15.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Grabów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Data: 2018-03-22 13:50:43 Rozmiar: 4.16M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LX / 288 / 18 z dnia 15.03.2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok.

Data: 2018-03-22 13:50:43 Rozmiar: 4.82M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LX / 289 / 18 z dnia 15.03.2018r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2018 roku w Gminie Grabów.

Data: 2018-03-22 13:50:43 Rozmiar: 4.27M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LX / 290 / 18 z dnia 15.03.2018r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów.

Data: 2018-03-22 13:50:43 Rozmiar: 1.77M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LX / 291 / 18 z dnia 15.03.2018r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów.

Data: 2018-03-22 13:50:43 Rozmiar: 1.59M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LX / 292 / 18 z dnia 15.03.2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjno-Samorządowej Rady Gminy Grabów na 2018 rok.

Data: 2018-03-22 13:50:43 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 51
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2018-03-22 13:50:43
Czas publikacji: 2018-03-22 13:50:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak