Uchwały z LIV sesji Rady Gminy Grabów 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr LIV / 253 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Grabowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Grabowie i Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Grabowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Grabowie.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 671.17k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIV / 254 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prof. Wacława Felczaka w Chorkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prof. Wacława Felczaka w Chorkach.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 543.91k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIV / 255 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 578.2k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIV / 256 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 611.89k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIV / 257 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 4.83M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIV / 258 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Grabów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grabów.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 1.51M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIV / 259 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grabów.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 42.29M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIV / 260 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/238/17 Rady Gminy Grabów z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek niezabudowanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 555.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIV / 261 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Grabów w 2018 roku.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 563.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIV / 262 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIV / 263 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 2.61M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIV / 264 / 17 z dnia 13.11.2017r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Data: 2017-11-24 13:11:05 Rozmiar: 1.1M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 47
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2017-11-24 10:11:11
Czas publikacji: 2017-11-24 13:11:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak