Uchwały z LII sesji Rady Gminy Grabów  

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr LII / 225 / 17 z dnia 11.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Grabów na 2017 rok

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 2.03M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 226 / 17 z dnia 11.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Grabów na 2017 rok

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 2.02M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 227 / 17 z dnia 11.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Grabów na 2017 rok

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 1.96M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 228 / 17 z dnia 11.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Grabów na 2017 rok

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 1.11M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 229 / 17 z dnia 11.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Grabów na 2017 rok

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 2.13M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 230 / 17 z dnia 11.09.2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 638.17k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 231 / 17 z dnia 11.09.2017r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grabów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 618.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 232 / 17 z dnia 11.09.2017r. w sprawie ustalenia granic sołectwa Grabów Osada i sołectwa Grabów Kolonia w Gminie Grabów

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 735.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 233 / 17 z dnia 11.09.2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielenia pomocy finansowej dla mieszkańców Gminy Grabów poszkodowanych gradobiciem, ulewnym deszczem w dniu 10 sierpnia 2017 r.

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 1M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 235 / 17 z dnia 13.09.2017r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grabów

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 554.9k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 234 / 17 z dnia 13.09.2017r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Grabów

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 550.85k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 236 / 17 z dnia 13.09.2017r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Grabów

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 550.23k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 237 / 17 z dnia 22.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Grabów na 2017 rok

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 3.75M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 238 / 17 z dnia 22.09.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek niezabudowanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 562.55k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 239 / 17 z dnia 22.09.2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Grabów na obszarze wsi Besiekiery

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 10.64M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LII / 240 / 17 z dnia 22.09.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów na lata 2017-2029

Data: 2017-10-24 13:08:56 Rozmiar: 6.53M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 61
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2017-10-24 13:08:56
Czas publikacji: 2017-10-24 13:08:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak