Uchwały z XLIII sesji Rady Gminy Grabów  

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XLIII / 192 / 17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Data: 2017-07-03 10:35:09 Rozmiar: 1.82M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIII / 193 / 17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Data: 2017-07-03 10:35:09 Rozmiar: 320.72k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIII / 194 / 17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grabów

Data: 2017-07-03 10:35:09 Rozmiar: 328.02k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIII / 195 / 17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy z "Czterdziestolecia PRL" na ulicę "Osiedlową"

Data: 2017-07-03 10:35:09 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIII / 196 / 17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok

Data: 2017-07-03 10:35:09 Rozmiar: 2.73M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIII / 197 / 17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2017 roku w Gminie Grabów

Data: 2017-07-03 10:35:09 Rozmiar: 2.41M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIII / 198 / 17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjno-Samorządowej Rady Gminy na 2017 rok

Data: 2017-07-03 10:35:09 Rozmiar: 572.43k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIII / 199 / 17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Grabów Osada i sołectwa Grabów Kolonia dotyczącej zmiany granic sołectw Grabów Osada i Grabów Kolonia

Data: 2017-07-03 10:35:09 Rozmiar: 357.6k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIII / 200 / 17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grabów

Data: 2017-07-03 10:35:09 Rozmiar: 714.33k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIII / 201 / 17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów

Data: 2017-07-03 10:35:09 Rozmiar: 659.23k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2017-07-03 10:35:09
Czas publikacji: 2017-07-03 10:35:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak