Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Grabów  

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXIX / 181 / 17 z dnia 26.01.2017r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Data: 2017-03-16 13:03:21 Rozmiar: 15.6M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIX / 182 / 17 z dnia 26.01.2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grabów

Data: 2017-03-16 13:03:21 Rozmiar: 1.76M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIX / 183 / 17 z dnia 26.01.2017r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5

Data: 2017-03-16 13:03:21 Rozmiar: 655.72k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIX / 184 / 17 z dnia 26.01.2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności za zbytą w drodze rokowań nieruchomość zabudowaną

Data: 2017-03-16 13:03:21 Rozmiar: 503.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIX / 185 / 17 z dnia 26.01.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Grabów na rok 2017

Data: 2017-03-16 13:03:21 Rozmiar: 5.41M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIX / 186 / 17 z dnia 26.01.2017r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grabów

Data: 2017-03-16 13:03:21 Rozmiar: 525.49k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2017-03-16 13:03:21
Czas publikacji: 2017-03-16 13:03:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak