Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Grabów  

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXVIII / 175 / 16 z dnia 22.12.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grabów na rok 2016

Data: 2017-03-16 12:48:42 Rozmiar: 3.07M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVIII / 176 / 16 z dnia 22.12.2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Grabów na lata 2016 - 2029

Data: 2017-03-16 12:48:42 Rozmiar: 6.6M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVIII / 177 / 16 z dnia 22.12.2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotamim o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Data: 2017-03-16 12:48:42 Rozmiar: 3.06M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVIII / 178 / 16 z dnia 22.12.2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Grabów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminny Grabów

Data: 2017-03-16 12:48:42 Rozmiar: 783.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVIII / 179 / 16 z dnia 22.12.2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/220/14 Rady Gminy Grabów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Data: 2017-03-16 12:48:42 Rozmiar: 552.74k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVIII / 180 / 16 z dnia 22.12.2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów

Data: 2017-03-16 12:48:42 Rozmiar: 604.12k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 89
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2017-03-16 12:48:42
Czas publikacji: 2017-03-16 12:48:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak