Oświadczenia majątkowe za rok 2003 

 

 Oświadczenia majątkowe za rok 2003

(Pliki w formacie .jpg do pobrania w formacie .zip)Wójt, Sekretarz, Skarbnik Gminy Grabów

   Wójt Gminy -  Oświadczenia majątkowe 2003 rok - Ryszard Kostrzewski

   Zastępca Wójta Gminy - Oświadczenia majątkowe 2003 rok - Wiesław Łaziński

   Sekretarz Gminy - Oświadczenia majątkowe 2003 rok - Janusz Jagodziński

   Skarbnik Gminy - Oświadczenia majątkowe 2003 rok - Zofia Zasadzka

         
           Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych
                                       Gminy Grabów  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej - 
  Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Antoni Maciejewski

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce - 
  Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Stanisław Tomczak

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorkach - 
  Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Mirosława Kupis - Urbaniak

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowie -
 Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Krystyna Gaj

  Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
 Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Włodzimierz Ryszkiewicz

  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie - 
 Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Danuta Łukomska

  Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowie - 
 Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Zenon Bobrowicz

  Dyrektor Gimnazjum w Grabowie -
 Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Ireneusz Barański

  Kierownik Referatu Oświaty w Grabowie -
 Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Grażyna Malinowska

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie -
  Oświadczenia majątkowe 2003 rok - Jadwiga Soja

                  Inspektorzy Urzędu Gminy Grabów

  Inspektor d/s rolnictwa i ochrony środowiska -
  Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Alina Włoszkiewicz

  Inspektor d/s wodociągów i inwestycji gminy -
  Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Jerzy Soja

  Inspektor d/s gospodarki nieruchomościami -
  Oświadczenie majątkowe 2003 rok - Krystyna Łazińska 


Liczba odwiedzin : 1958
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2005-02-10 16:06:09
Czas publikacji: 2005-02-10 16:06:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak