Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Grabów  

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXI / 141 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Grabów

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 142 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Rady Gminy Grabów

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 232.06k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 143 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Grabów

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 621.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 145 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w miejscowości Sławęcin gm. Grabów oraz w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 655.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 146 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w miejscowości Sławęcin gm. Grabów na budowę strzelnicy sportowej oraz w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 309.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 147 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Grabów

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 2.67M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 148 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Grabów

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 520.1k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 149 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grabów na 2016 rok.

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 6.82M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 150 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Grabów na lata 2016 - 2029

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 6.28M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 151 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Grabów

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 217.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 152 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Grabów dotychczasowemu najemcy

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 269.67k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 153 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 318.75k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 154 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grabów oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 437.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 155 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 4.88M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 156 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2011 Rady Gminy Grabów z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 441.39k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 157 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw gminy Grabów.

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 351.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXI / 158 / 16 z dnia 08.09.2016r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce.

Data: 2017-02-15 10:33:25 Rozmiar: 308.68k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 159
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2017-02-15 10:33:25
Czas publikacji: 2017-02-15 10:33:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak