Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Grabów  

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXVIII / 133 / 16 z dnia 30.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej mienie Gminy Grabów dotychczasowemu dzierżawcy

Data: 2016-09-07 11:06:53 Rozmiar: 262.83k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII / 134 / 16 z dnia 30.06.2016r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabów"

Data: 2016-09-07 11:06:53 Rozmiar: 2.57M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII / 135 / 16 z dnia 30.06.2016r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grabów

Data: 2016-09-07 11:06:53 Rozmiar: 1.53M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII / 136 / 16 z dnia 30.06.2016r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grabów za 2015 rok.

Data: 2016-09-07 11:06:53 Rozmiar: 264.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII / 137 / 16 z dnia 30.06.2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Grabów na 2016 rok.

Data: 2016-09-07 11:06:53 Rozmiar: 2.13M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII / 134 / 16 z dnia 30.06.2016r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Grabów na lata 2016 - 2029

Data: 2016-09-07 11:06:53 Rozmiar: 6.47M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 155
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2016-09-07 10:56:28
Czas publikacji: 2016-09-07 11:06:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak