Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Grabów  

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXIV / 114 / 16 z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok

Data: 2016-04-14 14:36:52 Rozmiar: 2.99M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIV / 115 / 16 z dnia 14.03.2016r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Grabów Osada i sołectwa Grabów Kolonia dotyczącej zmiany granic sołectw Grabów Osada i Grabów Kolonia

Data: 2016-04-14 14:36:52 Rozmiar: 323.65k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIV / 117 / 16 z dnia 14.03.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminny Grabów

Data: 2016-04-14 14:36:52 Rozmiar: 236.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIV / 118 / 16 z dnia 14.03.2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Data: 2016-04-14 14:36:52 Rozmiar: 1.59M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIV / 119 / 16 z dnia 14.03.2016r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania spółki pod firmą: Gminny Zakład Komunalny w Grabowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grabowie

Data: 2016-04-14 14:36:52 Rozmiar: 279.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIV / 118 / 16 z dnia 14.03.2016r. w sprawie uchwalenia planu Komisji Rewizyjno-Samorządowej Rady Gminy na 2016 rok

Data: 2016-04-14 14:36:52 Rozmiar: 526.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIV / 116 / 16 z dnia 14.03.2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII / 107 / 16 Rady Gminy Grabów z dnia 20.01.2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabów

Data: 2016-04-14 14:36:52 Rozmiar: 458.77k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 343
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2016-04-13 10:51:47
Czas publikacji: 2016-04-14 14:36:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak