Uchwały z XXII sesji Rady Gminy Grabów 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXII / 107 / 16 z dnia 20.01.2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grabów

Data: 2016-04-14 14:01:05 Rozmiar: 6.51M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXII / 108 / 16 z dnia 20.01.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabów na rok 2016

Data: 2016-04-14 14:01:05 Rozmiar: 5.44M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXII / 109 / 16 z dnia 20.01.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grabów na rok 2016

Data: 2016-05-30 11:53:46 Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 10/43/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 marca 2016 r.

Data: 2016-05-30 12:01:46 Rozmiar: 6.04M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 347
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2016-04-13 10:24:59
Czas publikacji: 2016-05-30 12:01:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak