Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 311/2018 Wójta Gminy Grabów w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego najmu nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna PGR

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GRABÓW zawiadamia o wywieszeniu w Urzędzie Gminy w Grabowie przy ulicy 1 Maja 21 na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w prasie lokalnej wykazu dotyczącego najmu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Srebrna PGR oznaczonej działką 9/36 przeznaczoną do najmu na okres do 3 lat.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Grabów 311/2018 z dnia 12 marca 2018 roku  i został wywieszony na okres 21 dni, począwszy od dnia 15 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Grabów lub pod nr  tel. 063 2734424

2018-03-16 09:25:01
Zarządzenie Nr 273/2017 Wójta Gminy Grabów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Grabowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2017-11-02 08:41:55
Decyzja Starosty Łęczyckiego

Decyzja Starosty Łęczyckiego dotycząca uznania nieruchomości, położonej w jednostce ewidencyjnej Grabów obręb Chorki za mienie gminne

2017-10-03 14:09:29
Zarządzenie Nr 247/2017 Wójta Gminy Grabów w sprawie ogłoszenia wykazu na zbycie działek budowlanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

2017-08-10 13:09:37