Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

2018-07-16 09:26:01
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRABÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Byszew, Borucice, Besiekiery

2017-02-14 11:56:01
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Sławęcin, gmina Grabów, województwo łódzkie, planowanego na działce nr 147/ 1”

2016-04-01 14:07:02
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowości: Byszew, Sławęcin, Borucice, Grabów Wieś i Grabów Osada, Besiekiery

2016-02-15 14:35:23
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów (dla obszaru wsi Bowętów – Kliny – Czajki – Żale, Sławęcin) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2014-12-19 15:36:08
Obiwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów, dla części obszaru wsi Bowętów-Kliny-Czajki-Żale.

2014-09-05 11:18:24
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grabów w części wsi Besiekiery

2014-04-15 15:20:46
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów, dla części obszaru wsi Bowętów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2014-04-15 15:19:40
Ogłoszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów dla obszaru wsi Jaworów, dla obszaru wsi Chorki, Golbice, dla obszaru wsi Kadzidłowa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

2014-03-13 15:19:22
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów, dla części obszaru wsi Bowętów.

2013-11-07 11:21:44