Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ogłoszenie o wydaaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa kopalni kruszywa naturalnego Pociecha” zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 17, 18, 21 i 19/4 w obrębie Pociecha – Gmina Grabów

2017-10-30 13:59:00
ZAWIADOMIENIE o możliwości wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego dla inwestycji „Budowa kopalni kruszywa naturalnego Pociecha” zlokalizowana będzie na działkach o nr ewidencyjnych 17, 18, 21 i 19/4 w obrębie Pociecha

2017-10-12 08:54:31
ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa stawu ziemnego, jako urządzenia melioracji wodnej szczegółowej, o funkcji zbiornika małej retencji o powierzchni 1800 m², zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 4/1, i 5, obręb Pusta, gm. Grabów woj. Łódzkie”.

2017-07-18 08:14:31
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji „Budowa stawu ziemnego, jako urządzenia melioracji wodnej szczegółowej, o funkcji zbiornika małej retencji o powierzchni 1800 m², zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 4/1, i 5, obręb Pusta, gm. Grabów woj. Łódzkie”.

2017-05-12 12:57:44
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sławęcin, gm. Grabów”.

2017-03-08 15:04:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kopalni kruszywa naturalnego Pociecha”, na działkach o nr ewidencyjnych 17, 18 i 21 w obrębie Pociecha – Gmina Grabów.

2017-02-14 11:59:19
Zawiadomienie o wydaniu decyzji droga Kurzjama

2016-01-05 13:44:49
Zawiadomienie o wydaniu decyzji droga Brudzeń

2016-01-05 13:43:58
Zawiadomienie "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Sławęcin, dz. nr ewid. 147/1" gm. Grabów, powiat łęczycki

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia, polegającego na "Produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Sławęcin, dz. nr ewid. 147/1" gm. Grabów, powiat łęczycki

2015-07-06 15:09:50
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w srawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piaskowo-żwirowego) „ Bowętów I” Gm. Grabów, powiat łęczycki.

2014-08-06 14:52:41