Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-11-07 14:51:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2018-10-19 14:39:19
Zezwolenie dla Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grabowie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2017-10-30 16:12:05
Informacja dotycząca realizacji zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2017 roku”.

2017-10-20 12:10:21
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

2017-08-04 12:38:20
zezwolenie dla Tonsmeier na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2017-04-11 08:41:45
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sławęcin, gm. Grabów”.

2016-12-22 09:15:25
OGŁOSZENIE - informacja o opracowaniu projektu: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów na lata 2012 – 2032.

2013-01-15 09:50:13
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY GRABÓW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa kopalni kruszywa naturalnego Sławęcin”

2012-01-27 15:35:53
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

2011-12-28 13:18:55