Informacje o Gminie 

 

 


                        Gmina Grabów

     W układzie administracyjnym gmina Grabów jest jedną z ośmiu gmin – w tym jedną z siedmiu gmin wiejskich – powiatu łęczyckiego należącego do woj. Łódzkiego.
    Powierzchnia gminy wynosi 154,84 km²
, a liczba ludności – 6 821. Gmina ta graniczy z gminami: Dąbie, Olszówka, Kłodawa i Chodów, które należą do woj. Wielkopolskiego oraz z gminami: Świnice Warckie, Łęczyca i Daszyna należącymi do woj. Łódzkiego. 
   Gmina Grabów leży zatem na północno-zachodni
e
j krawędzi Łódzkiego i jest znacznie oddalona od stolicy województwa – 60 km jak i innych większych ośrodków miejsko – przemysłowych. Gmina Grabów położona jest na Równinie Kutnowskiej leżącej między Niziną Wielkopolską a Niziną Mazowiecką.
   
Gmina Grabów je
st podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
  
  Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Grabów.

Organami gminy są :
1)rada gminy,
2)wójt


                      

 


Liczba odwiedzin : 11854
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2003-08-27 09:23:07
Czas publikacji: 2003-08-27 09:23:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak