Tryb załatwienia sprawy 

 

 

Akt urodzenia, dokument wystawiony przez urząd stanu cywilnego, który stwierdza fakt urodzenia. Wpisane są w nim imiona, nazwisko i płeć dziecka, miejsce i data jego urodzenia, a także imię, nazwisko, zawód, miejsce i data urodzenia oraz miejsce zamieszkania każdego z rodziców.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu 14 dni, gdy urodzi się martwe dziecko – w ciągu 3 dni. Do zgłoszenia urodzenia zobowiązani są: ojciec, matka, położna, lekarz albo inna osoba obecna przy porodzie, a jeżeli dziecko urodziło się w szpitalu – jego kierownik.

   


Liczba odwiedzin : 3643
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2003-07-02 13:26:32
Czas publikacji: 2003-07-02 13:26:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak