Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborz\e najkorzystniejszej oferty - Wykonanie nawierzchnu kamiennej

2018-04-13 09:36:15
Informacja z otwarcia ofert

Informacjam z otwarcia ofert

Wykonanie nawierzchni kamiennej na drogach żwirowych na terenie gminy Grabów

2018-04-05 08:43:47
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Rozwój sportu na terenie gminy Grabów w 2018 roku".

2018-03-29 15:27:59
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nawierzchni kamiennej na drogach żwirowych na terenie gminy Grabów

2018-03-14 14:44:34
Ogłoszenie o unieważnieniu II przetargu ustnego nieograniczonego

Unieważnienie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych

2018-03-07 11:24:16
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

2018-02-22 10:06:53
Informacja z otwarcia ofert i rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe na Przebudowe drogi w m. Olszewa

2018-02-21 10:51:21
Zapytanie ofertowe - roboty budowlane

Zapytanie ofertowe na Prz\ebudowe drogi w m. Olszewa

2018-02-05 13:56:59
Informacja o planowanych inwestycjach w rok 20118

Informacja o planowanych postępowaniach w procedurze otwartej na udzielenie zamówień publicznych do przeprowadzenia w roku 2018

2018-01-26 09:02:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

2018-01-11 12:58:28