Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z otwarcia ofert

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin Grabów

2019-01-18 08:18:01
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabów

2019-01-09 10:35:14
Zawiadomieni o unieważnieniu postępowania przetargowego - usługi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego usługi Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabow

2019-01-02 11:49:02
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - sługi

zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Dowóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Grabów

2019-01-02 09:01:04
Informacja z otwarcia ofert - usługi

Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę oleju napędowego

2018-12-28 10:46:09
Informacja z otwarcia ofert- usługi

Informacja z otwarcia ofert na Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabów

2018-12-27 13:36:17
Protokół z wyboru wykonawcy

Protokół z wyboru wykonawcy na zakup i dostawę węgla

2018-12-24 11:45:58
Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę węgla

Gmina Grabów podaję i nformację z otwarcia ofert na zakup i dostawę  węgla

2018-12-21 12:09:36
Wyjaśnienia do SIWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych

Wyjasnienia , zmiany do SIWZ  i do opisu zamówienia na odbiór odpadow komunalnych

2018-12-19 14:51:56
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaiwdon=mienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty na Dowóz uczniów wraz  z opieką do szkłół na terenie Gminy Grabów na podstawie biletów miesięcznych  w okresie od 1 stycznia 2019 do 21 czerwca 2019

2018-12-19 09:13:24
Zapytanie ofertowe - usługi

Zaproszenie ofertowe na zakup i dostawę wegla ( ekogroszek )

2018-12-17 10:17:07
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpaów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabów

2018-12-14 13:21:02
Unieważnienie postępowania na zakip i dostawę węgla

2018-12-14 10:37:53
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Na dowóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Grabów na popdstawie biletów miesięcznych w okresie nauki szkolnej od 1 stycznia 2019 do 21 czerwca 2019

2018-12-11 11:31:21
Zaproszenie ofertowe na zakup i dostawę węgla (ekogroszku)

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sukcesywna dostawa węgla (ekogroszku) w ilości 160 ton j w okresie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, do Urzędu Gminy i jednostek podległych Gminie Grabow

2018-12-10 08:33:28
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamowieniu - usługi

2018-11-30 12:15:41
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

2018-09-13 14:46:00
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

2018-05-17 13:44:00
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

2018-05-17 13:37:57
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie nawierzchnikamiennej na drogach żwirowych

2018-04-19 13:42:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborz\e najkorzystniejszej oferty - Wykonanie nawierzchnu kamiennej

2018-04-13 09:36:15
Informacja z otwarcia ofert

Informacjam z otwarcia ofert

Wykonanie nawierzchni kamiennej na drogach żwirowych na terenie gminy Grabów

2018-04-05 08:43:47
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Rozwój sportu na terenie gminy Grabów w 2018 roku".

2018-03-29 15:27:59
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nawierzchni kamiennej na drogach żwirowych na terenie gminy Grabów

2018-03-14 14:44:34
Ogłoszenie o unieważnieniu II przetargu ustnego nieograniczonego

Unieważnienie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych

2018-03-07 11:24:16
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

2018-02-22 10:06:53
Informacja z otwarcia ofert i rozstrzygnięcia

Zapytanie ofertowe na Przebudowe drogi w m. Olszewa

2018-02-21 10:51:21
Zapytanie ofertowe - roboty budowlane

Zapytanie ofertowe na Prz\ebudowe drogi w m. Olszewa

2018-02-05 13:56:59
Informacja o planowanych inwestycjach w rok 20118

Informacja o planowanych postępowaniach w procedurze otwartej na udzielenie zamówień publicznych do przeprowadzenia w roku 2018

2018-01-26 09:02:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

2018-01-11 12:58:28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Zakup biletów dla uczniowszkół prowadzących przez Gminę Grabów

2017-12-21 13:38:46
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przwbudowa dróg gminnych w miejscowościaach Borki-Piotrkówek dług.2.147 mb , Filipów-Ksawerówek etap I i II dług. 1.481 mb , Piaski II dług. 565 mb o łącznej dług. 4.193 mb

2017-12-18 15:23:01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zakup biletow miesięcznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Grabów w roku 2018

2017-12-14 10:01:18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Udzielenie Gminie Grabow kredytu długoterminowego

2017-12-11 12:22:35
Informacja z otwarcia ofert

Na zakupienie biletów miesięcznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Grabów na rok 2018

2017-12-11 10:50:12
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa dróg gminnych w m. Borki - Piotrkówek, Filipów - Ksawerówek, Piaski II

2017-12-04 15:05:05
zawiadomi9enie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie Gminie Grabów kredytu długoterminowego

2017-12-04 14:49:31
Ogłoszenie o zamowieniu - usługi

Zakup biletów miesiecznych na trasach przewozowych Grabów-Chorki-Grabów, Grabów-Kadzidłowa-Grabów, Grabów - Stara SObotka - Grabów, Grabów - Leszno -Grabów dla ucznniów szkół prowadzonych przez Gmine Grabów na okres nauki szkolnej od stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

2017-12-01 13:21:47
Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Borki - Piotrkówek, Filipów - Ksawerówek, Piaski II

2017-11-23 14:06:45
Informacjam z otwarcia ofert

UIdzielenie Gminie Grabów kredytu długoterminowego w wysokości 1.640.000,00zł

2017-11-15 11:35:54
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi bankowe

Udzielenie Gminie Grabów kredytu długoterminowego w wysokości 1.640.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego

Wyjaśnienia i odpowiedzi do przetargu

2017-11-13 12:17:49
Ogłóoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Borki - Piotrkówek, FRilipów - Ksawerówek, Piaski II

2017-11-09 07:38:12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Smolice

2017-10-18 09:18:54
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej w m. Smolice

2017-10-11 09:28:47
Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi w m Smolice

2017-10-05 12:04:04
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

2017-09-28 11:26:53
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi gminnej w m. Smolice

2017-09-18 14:27:04
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej w m Piaski I eyap II

2017-09-15 11:00:44
informacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi w m. Piaski I etap II

2017-09-11 09:58:00
oGŁOSZENIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OoGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzjama

2017-08-09 15:16:28