Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z otwarcia ofert

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin Grabów

2019-01-18 08:18:01
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabów

2019-01-09 10:35:14
Zawiadomieni o unieważnieniu postępowania przetargowego - usługi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego usługi Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabow

2019-01-02 11:49:02
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - sługi

zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Dowóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Grabów

2019-01-02 09:01:04
Informacja z otwarcia ofert - usługi

Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę oleju napędowego

2018-12-28 10:46:09
Informacja z otwarcia ofert- usługi

Informacja z otwarcia ofert na Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabów

2018-12-27 13:36:17
Protokół z wyboru wykonawcy

Protokół z wyboru wykonawcy na zakup i dostawę węgla

2018-12-24 11:45:58
Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę węgla

Gmina Grabów podaję i nformację z otwarcia ofert na zakup i dostawę  węgla

2018-12-21 12:09:36
Wyjaśnienia do SIWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych

Wyjasnienia , zmiany do SIWZ  i do opisu zamówienia na odbiór odpadow komunalnych

2018-12-19 14:51:56
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaiwdon=mienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty na Dowóz uczniów wraz  z opieką do szkłół na terenie Gminy Grabów na podstawie biletów miesięcznych  w okresie od 1 stycznia 2019 do 21 czerwca 2019

2018-12-19 09:13:24
Zapytanie ofertowe - usługi

Zaproszenie ofertowe na zakup i dostawę wegla ( ekogroszek )

2018-12-17 10:17:07
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpaów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabów

2018-12-14 13:21:02
Unieważnienie postępowania na zakip i dostawę węgla

2018-12-14 10:37:53
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Na dowóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Grabów na popdstawie biletów miesięcznych w okresie nauki szkolnej od 1 stycznia 2019 do 21 czerwca 2019

2018-12-11 11:31:21
Zaproszenie ofertowe na zakup i dostawę węgla (ekogroszku)

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sukcesywna dostawa węgla (ekogroszku) w ilości 160 ton j w okresie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, do Urzędu Gminy i jednostek podległych Gminie Grabow

2018-12-10 08:33:28
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamowieniu - usługi

2018-11-30 12:15:41
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

2018-09-13 14:46:00
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie przy ulicy Kochanowskiego wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

2018-05-17 13:44:00
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

WÓJT GMINY GRABÓW OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych położonych w Grabowie wchodzących w skład terenu przeznaczonego na działki budowlane

2018-05-17 13:37:57
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie nawierzchnikamiennej na drogach żwirowych

2018-04-19 13:42:47