Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogło0szenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie nawierzchni kamiennej na drogach żwirowych na terenie gminy Grabów

2017-05-08 11:04:10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie nawierzchni kamiennej na drogach żwirowych

2017-04-21 10:01:10
informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

"na wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drogach żwirowych

2017-04-12 15:03:44
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamowieniu - roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drogach żwirowych na terenie gminy Grabow

2017-03-24 08:05:24
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Oglosz\enie o udzieleni zamówienia - na zagospodarowanie odpadów komunalnych

2016-12-21 14:17:16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup biletów miesięcznych

2016-12-20 13:43:10
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zagospodarowanie odpadów komunalnych

2016-12-13 13:31:35
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie owyborze najkorzystniejszej oferty - zaku biletów

2016-12-13 13:28:12
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogloszenie o zamowieniu - usługi na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Grabów

2016-12-09 12:14:53
Ogloszeni o zamowieniu - usługi

Ogłoszenie o zamowieniu - usługi

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Grabów

2016-12-09 09:35:17