Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi gminnej w m. Smolice

2017-09-18 14:27:04
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej w m Piaski I eyap II

2017-09-15 11:00:44
informacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi w m. Piaski I etap II

2017-09-11 09:58:00
oGŁOSZENIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OoGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzjama

2017-08-09 15:16:28
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski I

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski I etap II wykonanie górnej podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej na długości 983 mb

2017-08-09 14:03:10
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

Wójt Gminy Grabów ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie "Dożywianie najuboższych mieszkańców Gminy". W załączeniu zarządzenie wraz z ogłoszeniem.

2017-08-01 11:12:35
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

Wójt Gminy Grabów ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie "Ochrony Zabytków i opieki nad zabytkami". W załączeniu zarządzenie wraz z ogłoszeniem.

2017-07-31 15:33:15
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzjama

2017-07-31 08:50:26
Informacja o złożonych ofertach

nformacja o złożonych ofertach na zadanie pt. "Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzjama"

2017-07-27 14:09:31
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

2017-07-17 09:34:19