Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Grabów

2017-07-17 09:34:19
Informacja o złożonych ofertach

nformacja o złożonych ofertach na zadanie pt. "Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzjama"

2017-07-12 12:00:15
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogloszenie o zamówieniu -Roboty budowlwne

Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzjama

termin skladania ofert 12.07.2017 r

termin realizacji zamowienia 29.09.2017

2017-07-07 12:32:41
Ogłoszenie o unieważnienie postepowania przetargowego

Unieważnienie postepowania dotyczacego Przebudowy drogi gminnej w m. Kurzjama

2017-06-19 12:05:12
Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzjama

2017-06-14 13:04:39
Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa drogi gminnej w m. Kurzjama

2017-06-06 10:37:57
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogło0szenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie nawierzchni kamiennej na drogach żwirowych na terenie gminy Grabów

2017-05-08 11:04:10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie nawierzchni kamiennej na drogach żwirowych

2017-04-21 10:01:10
informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

"na wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drogach żwirowych

2017-04-12 15:03:44
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamowieniu - roboty budowlane

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drogach żwirowych na terenie gminy Grabow

2017-03-24 08:05:24