Uchwały 2007 r. 

 

 

U C H W A Ł A  Nr XII/58/2007 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Starej Sobótce i Rochowie.
Tekst uchwały Nr 58/2007


U C H W A Ł A Nr XII/59/2007 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie
Tekst uchwały Nr 59/2007


U C H W A Ł A Nr XII/60/2007 RADY GMINY GRABÓW
z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Grabów
Tekst uchwały Nr 60/2007

U C H W A Ł A Nr XII/61/2007
RADY GMINY GRABÓW z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Grabów lub jej jednostkom organizacyjnym.
Tekst uchwały Nr 61/2007 


Liczba odwiedzin : 1043
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2007-10-22 15:36:34
Czas publikacji: 2007-10-22 15:36:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak