Uchwały 2007 rok 

 

 
UCHWAŁA Nr X/45/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz ustalenia górnych stawek opłat za indywidualne dostarczanie odpadów komunalnych na gminne  wysypisko śmieci  w Sławęcinie .
Tekst uchwały Nr 45/2007


UCHWAŁA Nr X/46/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów dla działki nr ew. 183/2 położonej we wsi Radzyń z ustaleniami studium
Tekst uchwały Nr 46/2007


UCHWAŁA Nr X/47/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów dla działki nr ew. 183/2 położonej we wsi Radzyń.
Tekst uchwały Nr 47/2007


UCHWAŁA Nr X/48/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Tekst uchwały Nr 48/2007


UCHWAŁA Nr X/49/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie podjęcia współpracy w zakresie gazownictwa
Tekst uchwały Nr 49/2007


UCHWAŁA Nr X/50/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany imienia  nadanego Szkole Podstawowej w Chorkach
Tekst uchwały Nr 50/2007


UCHWAŁA Nr X/52/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Tekst uchwały Nr 52/2007


UCHWAŁA Nr X/53/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Łęczycy.
Tekst uchwały Nr 53/2007


UCHWAŁA Nr X/54/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Grabowie .
Tekst uchwały Nr 54/2007


 


Liczba odwiedzin : 2837
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2007-07-23 14:26:50
Czas publikacji: 2007-07-23 14:26:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak