Uchwały 2007 rok 

 

 UCHWAŁA Nr VI/25/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie nie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej”.

Tekst uchwały Nr 25/2007

UCHWAŁA Nr VI/26/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie  wprowadzenia zmian do Statutów  Sołectwa Srebrna i Sołectwa Ksawerów.

Tekst uchwały Nr 26/2007


UCHWAŁA Nr VI/27/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Grabów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy

Tekst uchwały Nr 27/2007


UCHWAŁA Nr VI/28/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grabów pozwolenia na podpisanie porozumienia  z Gminą Miasto Łęczyca  w sprawie zwrotu  kosztów  utrzymania dziecka  z Gminy Grabów uczęszczającego  w 2007 roku  do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Łęczyca

Tekst uchwały Nr 28/2007


UCHWAŁA Nr VI/29/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr  2172E relacji Nowe- Marynin- Zalesie- Opiesin –Kurzjama- Grabów- Nagórki” na odcinku Nagórki Grabów oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2536E relacji Krzewata- Kadzidłowa- Grabów” w  m. Jastrzębia

Tekst uchwały Nr 29/2007

UCHWAŁA Nr VI/31/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Tekst uchwały Nr 31/2007


UCHWAŁA Nr VI/32/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie uchwalania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Grabów na 2007 rok

Tekst uchwały Nr 32/2007


UCHWAŁA Nr VI/34/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Tekst uchwały Nr 34/2007


UCHWAŁA Nr VII/35/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy

Tekst uchwały Nr 35/2007


UCHWAŁA Nr VII/36/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do wykonywania w imieniu Rady Gminy obowiązków określonych  w ustawie lustracyjnej

Tekst uchwały Nr 36/2007

 


Liczba odwiedzin : 1086
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2007-07-23 14:13:17
Czas publikacji: 2007-07-23 14:13:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak