Uchwały za rok 2007 

 

 

UCHWAŁA Nr V/18/2007 Rady Gminy Grabów z dnia 26 stycznia 2007r.
w sprawie zarządzenia na terenie gminy Grabów wyborów sołtysów, rad sołeckich.
Tekst uchwały Nr 18/2007

UCHWAŁA Nr V/19/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie połączenia Sołectwa Smolice I z sołectwem Smolice II w jedno sołectwo  Smolice.
Tekst uchwały Nr 19/2007

UCHWAŁA Nr V/20/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie zmian do Statutu jednostek pomocniczych
Tekst uchwały Nr 20/2007

UCHWAŁA Nr V/21/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 26 stycznia 2007 r.
w  sprawie   ustalenia   wynagrodzenia   miesięcznego   dla  Wójta Gminy.
Tekst uchwały Nr 21/2007

UCHWAŁA Nr V/22/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów.
Tekst uchwały Nr 22/2007

UCHWAŁA Nr V/23/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabów w granicach administracyjnych Gminy Grabów.
Tekst uchwały Nr 23/2007

UCHWAŁA Nr V/24/2007 RADY GMINY GRABÓW z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie wyboru delegatów Gminy Grabów do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej
Tekst uchwały Nr 24/2007


 


Liczba odwiedzin : 1024
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2007-07-23 14:06:59
Czas publikacji: 2007-07-23 14:06:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak