Uchwały 2006 rok 

 

 

UCHWAŁA Nr III/6/2006 RADY GMINY GRABÓW z dnia 07 grudnia 2006r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2007 rok
Tekst uchwały Nr 6/2006

UCHWAŁA Nr III/7/2006 RADY GMINY GRABÓW z dnia 07grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.
Tekst uchwały Nr 7/2006

UCHWAŁA Nr III/8/2006 RADY GMINY GRABÓW z dnia 07grudnia  2006r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2007r.
Tekst uchwały Nr 8/2006


UCHWAŁA Nr III/9/2006 RADY GMINY GRABÓW z dnia 07 grudnia 2006.
w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007r.
Tekst uchwały Nr 9/2006


UCHWAŁA Nr III/10/2006 RADY GMINY GRABÓW z dnia 07 grudnia 2006.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania  psów na 2007r.
Tekst uchwały Nr 10/2006


UCHWAŁA Nr III/11/2006 Rady Gminy Grabów z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Grabów
Tekst uchwały Nr 11/2006


UCHWAŁA Nr III/12/2006 RADY GMINY GRABÓW z dnia 7 grudnia 2006r.
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do określania Przewodniczącemu Rady polecenia wyjazdu służbowego.
Tekst uchwały Nr 12/2006


UCHWAŁA Nr III/13/2006 Rady Gminy Grabów z dnia 7 grudnia 2006 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Tekst uchwały Nr 13/2006

UCHWAŁA Nr III/15/2006 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 grudnia  2006r.
w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej w Grabowie, Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce.
   
Tekst uchwały Nr 15/2006                            


UCHWAŁA Nr III/16/2006 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy Grabów w  Zgromadzeniu  Związku Gmin Nadnerżańskich .
Tekst uchwały Nr 16/2006

UCHWAŁA Nr IV/17/2006 RADY GMINY GRABÓW z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Starej Sobótce
Tekst uchwały Nr 17/2006
 


Liczba odwiedzin : 1112
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Grabowie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator .
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator .
Czas wytworzenia: 2007-07-20 14:58:46
Czas publikacji: 2007-07-20 14:58:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak